Gymnasium, 2020

Gymnasium, 2020

  • Svar 291 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 3480 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö291 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 290 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 37 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 279 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 19 sekunder)
Kompetens 267 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 39 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
162
296
336
412
56
60
70
80
93
1029
1142
125