Gymnasium, 2018 (German)

Gymnasium, 2018 (German)

  • Svar 6 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » German 6 st.
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö6 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 13 sekunder)
Verksamhetskultur 6 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 28 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 5 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 16 sekunder)
Kompetens 5 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 42 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
15
21
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120