Universitet, 1.1.2018-18.10.2019

Universitet, 1.1.2018-18.10.2019

  • Svar 100 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 18.10.2019
    • » Högre utbildning 105 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö99 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 99 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 19 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 98 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 18 sekunder)
Kompetens 95 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 56 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
3
20
33
40
50
60
70
80
990
101
112
120
1
2019
0
20
30
41
50
60
70
80
90
100