Gymnasium, 2018

Gymnasium, 2018

  • Svar 616 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö615 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 609 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 602 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 29 sekunder)
Kompetens 588 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 50 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
119
239
3233
488
545
60
70
851
944
1069
1125
123