Handarbete / slöjd, 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Handarbete / slöjdAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.972.99
Rutiner2.442.48
Inställning2.202.36
Undervisningsbruk1.621.63
Kunnande2.052.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Handarbete / slöjdAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2620
Nivåer
2-3
6976
Nivåer
3-4
54