Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Huslig ekonomiAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.162.34
Rutiner2.012.25
Inställning2.182.33
Undervisningsbruk1.722.00
Kunnande1.952.31

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Huslig ekonomiAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
5030
Nivåer
2-3
4963
Nivåer
3-4
17