Modersmål, 1.1.2020-20.9.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ModersmålAlla som svarat
Teknologiska färdigheter3.073.01
Rutiner2.562.50
Inställning2.332.38
Undervisningsbruk2.021.64
Kunnande2.142.10

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ModersmålAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1018
Nivåer
2-3
8577
Nivåer
3-4
55