Modersmål, 1.1.2019-22.2.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ModersmålAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.992.98
Rutiner2.432.49
Inställning2.382.36
Undervisningsbruk1.951.63
Kunnande2.092.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ModersmålAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1520
Nivåer
2-3
8176
Nivåer
3-4
44