Svenska , 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Svenska Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.282.34
Rutiner2.122.25
Inställning2.122.33
Undervisningsbruk1.982.00
Kunnande2.052.31

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Svenska Alla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
4130
Nivåer
2-3
5863
Nivåer
3-4
27