Svenska , 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Svenska Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.082.06
Rutiner2.212.26
Inställning2.232.38
Undervisningsbruk2.112.14
Kunnande1.461.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Svenska Allmän utbildning
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
4844
Nivåer
2-3
5253
Nivåer
3-4
03