Biologi, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

BiologiAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.422.34
Rutiner2.352.25
Inställning2.262.33
Undervisningsbruk2.162.00
Kunnande2.402.31

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
BiologiAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2330
Nivåer
2-3
6963
Nivåer
3-4
87