Tyska, 1.1.2018-22.9.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

TyskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.972.93
Rutiner2.452.48
Inställning2.282.36
Undervisningsbruk1.651.63
Kunnande1.952.06

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
TyskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1921
Nivåer
2-3
7975
Nivåer
3-4
24