Matematik, 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

MatematikAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.182.06
Rutiner2.282.26
Inställning2.222.38
Undervisningsbruk2.392.14
Kunnande1.721.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
MatematikAllmän utbildning
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
3944
Nivåer
2-3
5753
Nivåer
3-4
33