Historia, 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

HistoriaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.132.06
Rutiner2.262.26
Inställning2.372.38
Undervisningsbruk2.352.14
Kunnande1.781.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
HistoriaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
2644
Nivåer
2-3
7153
Nivåer
3-4
33