Tyska, 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

TyskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.152.06
Rutiner2.212.26
Inställning2.252.38
Undervisningsbruk2.152.14
Kunnande1.401.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
TyskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
4344
Nivåer
2-3
5753
Nivåer
3-4
03