Engelska, 2014

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

EngelskaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.322.34
Rutiner2.172.25
Inställning2.212.33
Undervisningsbruk2.022.00
Kunnande2.182.31

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
EngelskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3430
Nivåer
2-3
6163
Nivåer
3-4
47