Bildkonst, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

BildkonstAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.732.84
Rutiner2.292.47
Inställning2.252.36
Undervisningsbruk1.871.61
Kunnande2.112.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
BildkonstAlla som svarat
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
2324
Nivåer
2-3
7272
Nivåer
3-4
44