Tyska, 1.1.2018-26.1.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

TyskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.952.92
Rutiner2.442.47
Inställning2.262.36
Undervisningsbruk1.651.62
Kunnande1.942.04

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
TyskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2022
Nivåer
2-3
7774
Nivåer
3-4
24