Franska, 2015

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

FranskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.362.32
Rutiner2.232.25
Inställning2.032.21
Undervisningsbruk1.791.69
Kunnande2.002.13

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
FranskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
11
Nivåer
1-2
3940
Nivåer
2-3
5854
Nivåer
3-4
14