Informationsteknik, 1.1.2019-1.10.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

InformationsteknikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter3.102.98
Rutiner2.682.50
Inställning2.522.37
Undervisningsbruk1.941.64
Kunnande2.582.09

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
InformationsteknikAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
919
Nivåer
2-3
7376
Nivåer
3-4
184