Tyska, 1.1.2019-13.6.2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

TyskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.063.01
Rutiner2.482.51
Inställning2.302.37
Undervisningsbruk1.691.65
Kunnande2.022.10

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
TyskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1418
Nivåer
2-3
8377
Nivåer
3-4
34