Kemi, 1.1.2019-29.10.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

KemiAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.982.99
Rutiner2.462.50
Inställning2.242.37
Undervisningsbruk1.591.64
Kunnande2.022.09

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
KemiAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2519
Nivåer
2-3
7176
Nivåer
3-4
44