Hälsokunskap, 2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

HälsokunskapAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.093.13
Rutiner2.442.59
Inställning2.382.41
Undervisningsbruk1.701.67
Kunnande2.032.15

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
HälsokunskapAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
912
Nivåer
2-3
9083
Nivåer
3-4
15