Tyska, 1.1.2019-29.9.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

TyskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.022.98
Rutiner2.472.50
Inställning2.292.37
Undervisningsbruk1.671.64
Kunnande2.002.09

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
TyskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1619
Nivåer
2-3
8276
Nivåer
3-4
34