Modersmål, 1.1.2012-20.10.2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ModersmålAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.652.66
Rutiner2.322.36
Inställning2.332.34
Undervisningsbruk1.921.67
Kunnande2.072.04

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ModersmålAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2629
Nivåer
2-3
7066
Nivåer
3-4
44