Franska, 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

FranskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.232.11
Rutiner2.142.18
Inställning2.132.25
Undervisningsbruk1.911.83
Kunnande2.022.11

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
FranskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
4342
Nivåer
2-3
5654
Nivåer
3-4
13