Kemi, 2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

KemiAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.133.13
Rutiner2.712.59
Inställning2.322.41
Undervisningsbruk1.571.67
Kunnande2.122.15

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
KemiAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1712
Nivåer
2-3
7783
Nivåer
3-4
65