Svenska , 1.1.2017-22.9.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Svenska Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.932.90
Rutiner2.372.46
Inställning2.232.36
Undervisningsbruk1.571.58
Kunnande1.892.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Svenska Alla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2824
Nivåer
2-3
7072
Nivåer
3-4
24