Franska, 1.1.2019-9.11.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

FranskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.942.97
Rutiner2.452.50
Inställning2.322.36
Undervisningsbruk1.711.64
Kunnande2.022.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
FranskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2220
Nivåer
2-3
7176
Nivåer
3-4
64