Hälsokunskap, 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

HälsokunskapAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter1.922.06
Rutiner2.042.26
Inställning2.252.38
Undervisningsbruk2.112.14
Kunnande1.491.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
HälsokunskapAllmän utbildning
Nivåer
0-1
21
Nivåer
1-2
5344
Nivåer
2-3
4253
Nivåer
3-4
23