Tyska, 1.1.2018-20.1.2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

TyskaAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.002.94
Rutiner2.462.48
Inställning2.282.36
Undervisningsbruk1.661.63
Kunnande1.962.06

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
TyskaAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1821
Nivåer
2-3
7975
Nivåer
3-4
34