Geografi , 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Geografi Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.192.06
Rutiner2.202.26
Inställning2.312.38
Undervisningsbruk2.332.14
Kunnande1.631.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Geografi Allmän utbildning
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
3644
Nivåer
2-3
6153
Nivåer
3-4
23