Svenska , 2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Svenska Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.133.13
Rutiner2.562.59
Inställning2.282.41
Undervisningsbruk1.631.67
Kunnande2.142.15

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Svenska Allmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1012
Nivåer
2-3
8882
Nivåer
3-4
25