Engelska, 2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

EngelskaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter3.053.03
Rutiner2.542.55
Inställning2.322.39
Undervisningsbruk1.671.66
Kunnande2.042.11

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
EngelskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1817
Nivåer
2-3
7878
Nivåer
3-4
45