Geografi , 2013

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Geografi Allmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.232.11
Rutiner2.192.18
Inställning2.232.25
Undervisningsbruk2.011.83
Kunnande2.212.11

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Geografi Allmän utbildning
Nivåer
0-1
11
Nivåer
1-2
3642
Nivåer
2-3
6054
Nivåer
3-4
33