Bildkonst, 1.1.2018-20.1.2021

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

BildkonstAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.822.93
Rutiner2.362.47
Inställning2.292.36
Undervisningsbruk1.951.63
Kunnande2.202.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
BildkonstAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1922
Nivåer
2-3
7774
Nivåer
3-4
44