Engelska, 1.1.2016-17.9.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

EngelskaAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.822.78
Rutiner2.352.41
Inställning2.262.35
Undervisningsbruk1.591.58
Kunnande1.942.00

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
EngelskaAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3028
Nivåer
2-3
6868
Nivåer
3-4
24