Biologi, 1.1.2018-13.1.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

BiologiAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.912.84
Rutiner2.472.47
Inställning2.312.36
Undervisningsbruk1.831.61
Kunnande2.062.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
BiologiAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1924
Nivåer
2-3
7772
Nivåer
3-4
44