Samhällslära, 2015

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

SamhällsläraAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.342.30
Rutiner2.232.20
Inställning2.092.24
Undervisningsbruk1.771.70
Kunnande2.182.12

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
SamhällsläraAlla som svarat
Nivåer
0-1
11
Nivåer
1-2
4041
Nivåer
2-3
5654
Nivåer
3-4
44