Informationsteknik, 2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

InformationsteknikAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter3.082.99
Rutiner2.652.48
Inställning2.562.36
Undervisningsbruk1.921.63
Kunnande2.572.08

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
InformationsteknikAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
920
Nivåer
2-3
7276
Nivåer
3-4
194