Finska som andraspråk, 1.1.2018-18.6.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Finska som andraspråkAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.822.88
Rutiner2.482.47
Inställning2.412.35
Undervisningsbruk1.821.61
Kunnande2.032.02

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Finska som andraspråkAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1824
Nivåer
2-3
7872
Nivåer
3-4
34