Religion, 1.1.2019-14.8.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

ReligionAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.922.94
Rutiner2.452.49
Inställning2.272.35
Undervisningsbruk1.771.62
Kunnande1.942.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
ReligionAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2321
Nivåer
2-3
7575
Nivåer
3-4
24