Geografi , 2015

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Geografi Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.402.30
Rutiner2.242.20
Inställning2.102.24
Undervisningsbruk1.771.70
Kunnande2.242.12

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Geografi Alla som svarat
Nivåer
0-1
11
Nivåer
1-2
3641
Nivåer
2-3
5954
Nivåer
3-4
44