Informationsteknik, 1.1.2014-29.10.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

InformationsteknikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.892.73
Rutiner2.642.38
Inställning2.472.34
Undervisningsbruk1.941.63
Kunnande2.662.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
InformationsteknikAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
1128
Nivåer
2-3
7667
Nivåer
3-4
134