Samhällslära, 1.1.2019-20.8.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

SamhällsläraAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.862.94
Rutiner2.392.49
Inställning2.282.35
Undervisningsbruk1.891.62
Kunnande1.912.05

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
SamhällsläraAllmän utbildning
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
2621
Nivåer
2-3
6775
Nivåer
3-4
74