Kemi, 2012

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

KemiAllmän utbildning
Teknologiska färdigheter2.152.06
Rutiner2.252.26
Inställning2.212.38
Undervisningsbruk2.272.14
Kunnande1.601.54

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
KemiAllmän utbildning
Nivåer
0-1
01
Nivåer
1-2
4544
Nivåer
2-3
5153
Nivåer
3-4
43