Handarbete / slöjd, 1.1.2012-20.11.2019

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Handarbete / slöjdAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.602.62
Rutiner2.272.34
Inställning2.292.33
Undervisningsbruk1.551.67
Kunnande1.952.03

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Handarbete / slöjdAlla som svarat
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
3831
Nivåer
2-3
5965
Nivåer
3-4
34