Musik, 2018

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

MusikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.852.84
Rutiner2.362.47
Inställning2.392.36
Undervisningsbruk1.651.61
Kunnande1.922.01

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
MusikAlla som svarat
Nivåer
0-1
10
Nivåer
1-2
2724
Nivåer
2-3
7072
Nivåer
3-4
34