Matematik, 1.1.2012-22.9.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

MatematikAlla som svarat
Teknologiska färdigheter2.712.64
Rutiner2.382.35
Inställning2.192.33
Undervisningsbruk1.651.67
Kunnande2.132.04

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
MatematikAlla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3130
Nivåer
2-3
6566
Nivåer
3-4
44