Svenska , 1.1.2012-6.8.2020

« Tillbaka

Nivåer och svarsfördelning

Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.

Svenska Alla som svarat
Teknologiska färdigheter2.672.64
Rutiner2.272.35
Inställning2.162.33
Undervisningsbruk1.641.67
Kunnande1.892.04

I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.

Fördelningen av medeltal för delområden
Svenska Alla som svarat
Nivåer
0-1
00
Nivåer
1-2
3630
Nivåer
2-3
6266
Nivåer
3-4
14